WEBPARK PORTAL

Kada parkirna karta postaje aktivna?

Parkirna karta postaje aktivna u trenutku, kada korisnik dobije obavijest, da je transakcija uspješno autorizirana.