WEBPARK PORTAL

Uvjeti korištenja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

WebPark Vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge portala WebPark.

Članak 2.

Korištenjem internetske stranice WebPark.hr smatra se da ste u potpunosti pročitali i razumjeli te da ste suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja / Uvjetima prodaje. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

II. DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

Članak 3.

1. Koncesionar je, u smislu ovih Uvjeta korištenja, pravna osoba koja putem WebPark sustava prodaje svoje parkirne proizvode.
2. Kupac je, u smislu ovih Uvjeta korištenja, svaki posjetitelj stranice WebPark koji je došao na navedenu stranicu sa namjerom da se informira i/ili kupi proizvod/uslugu ponuđenu na WebPark.hr portalu.
3. Korisnik je, u smislu ovih Uvjeta korištenja, svaki posjetitelj stranice WebPark.hr, uključujući Koncesionara i Kupca.

III. OPIS USLUGA

Članak 4.

Osnovana namjena portala WebPark.hr je prodaja elektroničkih parkirnih karata trajnijeg karaktera iz sustava Koncesionara. IPC d.o.o. omogućava i provodi prodaju proizvoda/usluga kao posrednik u ime i za račun Koncesionara putem internet stranica WebPark.hr i povezanih stranica. WebPark.hr je namijenjen svim Koncesionarima naplate i kontrole naplate parkiranja kojima se sklapanjem ugovora s IPC-om o korištenju WebPark portala omogućuje prodaja proizvoda/usluga iz postojećeg parking sustava Koncesionara te korištenje brojnih analitičkih i pratećih alate za povećanje produktivnosti naplate i kontrole parkiranja te radi dostupnosti informacija Korisnicima.

WebPark.hr, omogućava svim Korisnicima jednostavan uvid u status već kupljenih parkirnih proizvoda, pregled statusa u sustavu parkiranja Koncesionara te kupnju ponuđenih proizvoda/usluga.

Opći uvjeti korištenja i uvjeti kupnje parkirnih proizvoda definirani su općim i posebnim uvjetima svakog od Koncesionara i IPC preuzima te uvjete bez njihove izmjene. Svaki od Koncesionara je zadužen da definiranjem i isticanjem općih uvjeta korištenja parkirališta i parkirnih proizvoda informira svoje Korisnike o načinu i uvjetima korištenja proizvoda putem svojih kanala ili ako želi putem portala WebPark.hr

Korištenjem WebPark.hr portala i prilikom kupnje svakog od pojedinog proizvoda Korisnik će biti upozorena na opće i posebne uvjete korištenja dotičnog proizvoda. Isto tako Korisnik se upućuje da se direktno kod Koncesionara informira o posebnim i općim uvjetima korištenja i kupnje parkirnih proizvoda.

Članak 5.

Isporuka usluge (elektroničke parkirne karte) je u pravilu trenutna i virtualna i sastoje se od promjene statusa važenja parkirne karte u sustavu naplate i kontrole parkiranja Koncesionara nakon uspješne transakcije naplate. U pravilu, taj status (tj. isporuka robe ) je odmah provjerljiva putem WebPark.hr portala. Pri tome kupac može za određene proizvode naručiti i vrijeme kada će oni početi važiti u koliko to artikli dozvoljavaju. Dokaz o kupnji je račun koji se izdaje za svaku kupnju. U slučaju reklamacije Kupac je dužan predočiti račun ili bitne elemente računa radi mogućnosti provjere reklamacije.

IV. REGISTRACIJA KORISNIČKOG PROFILA

Članak 5.

Prije kupnje proizvoda ili usluge na stranici WebPark.hr, Korisnik mora kroz proces Registracije otvoriti svoj korisnički profil.

Članak 6.

Prilikom registracije na stranicu WebPark.hr, Korisnik je dužan unijeti svoje osobne podatke koji moraju biti točni te ih Korisnik mora redovito provjeravati i ažurirati. Ukoliko postoji sumnja da Korisnikovi podaci nisu istiniti ili ažurirani IPC d.o.o. zadržava pravo suspendirati Korisnikov račun i daljnje korištenje stranice WebPark.hr

V. KORIŠTENJE STRANICE WEBPARK.HR

Članak 7.

Korisnik se obvezuje da neće pokušati na bilo koji način na ometati ili pokušati omesti rad stranice WebPark.hr.

Članak 8.

Također, Korisnik se obvezuje na neće pokušati doći do izvornog koda stranice WebPark.hr ni preprodavati ili iznajmljivati bilo koji dio stranice WebPakr.hr te da će stranicu koristiti samo u svrhu vlastitog informiranja o parkiranju , provjere svojeg statusa u parkiranju ili kupnju parkirnog proizvoda Koncesionara.

VI. SADRŽAJ NA STRANICI WEBPARK.HR I PONAŠANJE KORISNIKA

Članak 9.

Svi materijali koji se nalaze na stranici WebPark.hr ekskluzivno su pravo IPC d.o.o. i Koncesionara ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigove i/ili dizajn. Svako kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje na drugi način stranice WebPark.hr bez izričitog pismenog odobrenja IPC d.o.o strogo je zabranjeno.

Članak 10.

U slučaju kršenja uvjeta iz prethodnog članka protiv počinitelja može se pokrenuti parnica i/ili kazneni progon.

VII. PONAŠANJE KORISNIKA

Članak 11.

Pri korištenju stranice WebPark.hr Korisnik će imati mogućnost unosa podataka koje će na njemu kasnije biti prikazane. Svi podaci koje Korisnik unese moraju biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Dio podataka je i izvorno prenesen i prenosiv iz postojećih sustava parkiranja Koncesionara. Ti podaci uključuju razne statuse parkirnih proizvoda i korisnika parkiranja kao i slikovne informacije. IPC d.o.o. ne može pregledati sve podatke unesene na stranicu WebPark.hr i ne može garantirati da su svi ti podaci točni i u skladu s Uvjetima korištenja te se stoga odriče odgovornosti za točnost takvih podataka. Uz to, IPC d.o.o. ne može garantirati da neki od takvih sadržaja ne vrijeđaju autorska prava ili nisu protuzakoniti na drugi način. Svaki Korisnik koji primijeti takav sadržaj na stranici WebPark.hr dužan je to prijaviti na webpark@ipc.hr, a IPC d.o.o. se obvezuje takav sadržaj ukloniti u najkraćem mogućem roku.

Članak 12.

Korisnik je suglasan da neće unositi podatke koji:
- bi mogli nauditi ili uvrijediti drugu osobu,
- su netočni ili promoviraju ilegalne aktivnosti,
- su ilegalna kopija nečijeg autorskog rada,
- uključuju pornografske materijale,
- potpomažu ilegalne aktivnosti,
- krše ove Uvjete korištenja ili bilo koji zakon Republike Hrvatske.

Članak 13.

Objavom na ili putem stranice WebPark.hr Korisnik je IPC-u dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licence.

VIII. NAKNADA ŠTETE

Članak 14.

Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim IPC d.o.o., njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom stranice WebPark.hr od strane Korisnika. Što više, sva prava i obaveze korištenja parkirnih proizvoda , uvjeti kupnje i korištenje istih izvorno su prenesena kao što su definirana u sustavima naplate i kontrole parkiranja Koncesionara te se time Koncesionar smatra odgovornim za tumačenje uvjeta i načina korištenja parkirnih proizvoda.

IX. PREKID POSLOVNOG ODNOSA

Članak 15.

IPC d.o.o. zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja Vašeg korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koju ste registrirani, a bez prethodne najave i/ili obrazloženja. IPC d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

X. PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Članak 16.

IPC d.o.o. zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na stranici WebPark.hr te se podrazumijeva da je Korisnik nove Uvjete u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

XI. OSTALO

Članak 17.

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava.

Članak 18.

Sjedište tvrtke: IPC d.o.o. Mihovljanska 72, HR-40000 ČAKOVEC.

Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja stranice WebPark.hr (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Čakovcu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.